Tájékoztatás az avar és kerti hulladék égetésének szabályairól
Nagybánhegyes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015.(V.22.) az avar és kerti hulladékok nyílttéri égetéséről szóló önkormányzati rendelete értelmében:

- Avar és kerti hulladék: a belterületi ingatlan használata során keletkező és további hasznosításra nem kerülő növényi maradvány (fű, falomb, kaszálék, nyesedék, gyökérmaradvány, szár, levél és egyéb növényi maradványok).

- A község területén az avar és kerti hulladék hasznosításáról elsősorban komposztálással kell gondoskodni.

- Égetéssel a helyben (telken belül, illetve az azt határoló közterületen) keletkezett avar és kerti hulladék semmisíthető meg.

- Az égetést telken belül kell végrehajtani, közterület e célra nem vehető igénybe.

- Avar és kerti hulladék nyílttéri égetése – ünnepnapok kivételével – hétfőtől péntekig naponta 8.00 és 18.00 óra között, szombaton 8.00 és 17.00 óra között engedélyezett. Más napon és időpontban az égetés tilos.

- Tilos az égetés párás, ködös, esős, erősen szeles időjárás esetén.

- Nem végezhető égetés a település területére is érvényes, központilag elrendelt tűzgyújtási tilalom ideje alatt.

- Égetni csak megfelelően kialakított tűzrakó helyen, vagyoni és személyi biztonságot nem veszélyeztető módon, cselekvőképes személy folyamatos felügyelete és a lakókörnyezet lehető legkisebb zavarása mellett szabad.

- Az ingatlan tulajdonosa az égetés során köteles gondoskodni a szükséges tűzoltási feltételekről, eszközökről (oltóvíz, homok stb.)

- A füstképződés csökkentése érdekében az avart és kerti hulladékot előzetesen szikkasztani, szárítani kell és az eltüzelés csak folyamatosan kis adagokban történhet.

- Az égetés folyamatának gyorsítására éghető folyadék (pl. benzin, gázolaj stb.) légszennyező, vagy bűzös segédanyag nem használható.

- Az égetést lakott épülettől és egyéb éghető anyagtól olyan távolságban szabad végezni, a szélirány figyelembe vételével, hogy arra veszélyt ne jelentsen.

- A kerti hulladékkal együtt kommunális, ipari eredetű és veszélyes hulladék nem égethető (pl. műanyag, gumi, vegyszer, festék, vagy ezek maradéka).

- Az égetésről azt megelőzően szóban tájékoztatni kell a szomszédos ingatlan lakóit.

- Az égetés végén meg kell győződni arról, hogy a tűz elhamvadt és gondoskodni kell annak belocsolásáról, vagy vékony földréteggel történő lefedéséről.

Kozzetette: admin
ekkor: hétfő 05 szeptember 2016 - 12:11:18
Kommentek: 0


Hozzászólás küldéséhez be kell jelentkezned. Jelentkezz be, vagy kattints ide a regisztrációhoz