F E L H Í V Á S !
Nagybánhegyes Község Önkormányzatának képviselő –testülete pályázatot ír ki a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati ösztöndíjra, a 2017-es évre.

A képviselő-testület kiírja mind az „A” típusú, mind a „B” típusú pályázatot.
A támogatás 2017. évben is 10 hónap időtartamra szólna.
”A” típusú pályázat esetén : „A” típusú pályázatra azok az önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik a képzésre vonatkozó keretidőn belül, teljes idejű (nappalai tagozatos) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, egységes osztatlan képzésben vagy felsőfokú szakképzésben folytatják tanulmányaikat.
”B” típusú pályázat 3x10 hónap, azaz hat egymást követő tanulmányi félévben jelent támogatást. Erre a típusú pályázatra azok az önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű fiatalok jelentkezhetnek, akik:
a) a 2016/2017. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolások;vagy
b) felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe még felvételt nem nyert érettségizettek; és a 2017/2018. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézmény keretében teljes idejű (nappali tagozatos) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben kívánnak részt venni.
A pályázatot az EPER_BURSA rendszerben kell kitölteni, amelyhez pályázói regisztráció szükséges. A kitöltött pályázatot ki kell nyomtatni és az önkormányzatnál papíralapon, aláírva be kell nyújtani!
A pályázati űrlap csak a pályázati kiírásban meghatározott csatolandó dokumentumokkal együttesen érvényes. A pályázati kiírásban meghatározott valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül.
A pályázatok rögzítésének és az önkormányzathoz bejuttatásának határideje:
2016. november 8.
A pályázathoz az alábbi mellékleteket kell csatolni:
1,) „A” típusú pályázatnál a hallgatói jogviszony igazolása, eredeti példányban.
2.), jövedelemigazolások.
3.) egyéb, a szociális rászorultságot igazoló dokumentumok.Nagybánhegyes, 2016. 09.30.
Nagybánhegyes Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete.


Kozzetette: admin
ekkor: péntek 14 október 2016 - 20:31:24
Kommentek: 0


Hozzászólás küldéséhez be kell jelentkezned. Jelentkezz be, vagy kattints ide a regisztrációhoz