Rendelet -szociális,tüzifa,2013
Nagybánhegyes község Önkormányzata Képviselő-testületének
6/2013. (XII. 6.) számú önkormányzati rendelete
a rászoruló lakosság szociális célú tűzifa támogatásáról

Nagybánhegyes község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikke (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatok szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásáról szóló 57/2013. (X. 4.) BM rendelet végrehajtására az alábbi rendelet alkotja:

1.§ A szociálisan rászorulók részére a téli fűtéshez szükséges tűzifa biztosításához természetbeni ellátás formájában támogatás nyújtható, 57/2013. (X. 4.) BM. rendeletben Nagybánhegyes község Önkormányzata részére, szociális célú tűzifavásárláshoz kapott kiegészítő támogatás felhasználásával vásárolt 40 m3 tűzifát, a Nagybánhegyes községben életvitelszerűen lakó, szociálisan rászoruló személyek, családok részére.

(2) Kérelemhez csatolni kell
a) jövedelemigazolást (munkáltatói igazolás, nyugdíj szelvény, APEH igazolás)
b) vagyonnyilatkozatot
(3) A kérelemben nyilatkoznia kell, hogy a lakása fával fűthető, és a támogatásként kapott tűzifát saját háztartásában használja fel.
2.§ (1) A juttatás biztosítása szempontjából szociálisan rászorult:
a) az a család, gyermekes család, gyermekét egyedül nevelő személy, akinek családjában az egy főre eső havi jövedelem nem haladja meg a nyugdíj minimum 150 %-át, (42 750,- Ft).
b) egyedül élő nyugdíjas személy esetében a nyugdíj minimum 200 %-át,
(57 000,- Ft).
c) egyedül élő, aktív korúak ellátásában, valamint rendszeres szociális segélyben részesülő személy esetében a nyugdíj minimumot (28 500,- Ft).
(2) A támogatás odaítélésénél előnyben részesülnek az 57/2013. (X.4.) BM. rendelet 3.§ (2) bekezdésében meghatározott személyek.
(3) Kérelemhez csatolni kell
a) jövedelemigazolást (munkáltatói igazolás, nyugdíj szelvény, APEH igazolás)
b) vagyonnyilatkozatot
(4) A kérelemben nyilatkoznia kell, hogy a lakása fával fűthető, és a támogatásként kapott tűzifát saját háztartásában használja fel.

3.§ (1) A támogatás iránti kérelmet a Nagybánhegyes község Önkormányzatánál lehet benyújtani, 2014. január 31. napjáig, nyugdíjasok esetében a jelen rendelet 1. melléklete szerinti kérőlapon, egyéb igénylők esetében jelen rendelet 2. melléklete szerinti kérőlapon.
(2) A kérelmeket átruházott hatáskörben a Polgármester határozattal bírálja el.
(3) A kérelmezők által átvett tűzifa mennyiségére vonatkozóan a kérelmezők az átvétel helyén átvételi elismervényt írnak alá.

4.§ Jelen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, 2014. március 31. napján hatályát veszti.


Nagybánhegyes, 2013. december 5.

A kérelemhez szükséges nyomtatványok az alábbi linken letölthetők:

Kozzetette: admin
ekkor: hétfő 09 december 2013 - 10:37:24
Kommentek: 0


Hozzászólás küldéséhez be kell jelentkezned. Jelentkezz be, vagy kattints ide a regisztrációhoz