Szerződéses katona

Kozzetette: admin
ekkor: szerda 25 június 2014 - 21:17:24
Kommentek: 0


Civil Majális - Május 1

Kozzetette: admin
ekkor: szerda 16 április 2014 - 10:03:26
Kommentek: 0


Meghívó - Kiállítás megnyitó -- "Újra Öltünk és Örökítünk!"

Kozzetette: admin
ekkor: csütörtök 20 február 2014 - 17:37:40
Kommentek: 0


Meghívó - Szlovák Bál Tótkomlóson

Kozzetette: admin
ekkor: csütörtök 20 február 2014 - 17:30:09
Kommentek: 0


Újévi Köszöntő - Nagybánhegyesi Hírek
Tisztelt Nagybánhegyesiek, Kedves Polgártársaim, Barátaim!

Nagy megbecsüléssel, barátsággal köszöntök minden Nagybánhegyesi lakost, újság olvasót, haza látogató elszármazottakat és a kedves vendégeinket!
Személy szerint is örömömre szolgál, hogy a korábban megszűnő újságunkat újra tudjuk indítani, ezzel is tájékoztatni a lakosságot minden olyan eseményről, amely közvetlen érint minden itt lakó polgárt.
Az elmúlt pár év nem volt könnyű futam az Önkormányzatunk életében. Nagyon sok felelősség teljes döntést kellett hoznia a képviselő testületnek. Most csak a legfontosabbakat említeném meg. A nyolcosztályos iskolánk megtartását emelném ki, amely nagyon sok buktatóval járt, de végül sikerült minden érdekelttel megegyezni, különböző kompromisszumokat kötni a cél érdekében. Önkormányzatunk végül is megegyezett a katolikus egyházzal, mint önök is tudják és mind két intézmény átadásra került az egyház üzemeltetésébe.
Az iskola és az óvoda működtetése óriási pénzügyi teher volt az önkormányzaton. Néhány számadattal érzékeltetném. A két intézmény fenntartási és működtetési költsége 83 millió forint volt, állami támogatás , 29 millió font volt, amit nekünk kellet hozzátenni 54 millió Ft, hát nem csoda, hogy eladósodtunk! Adósság állományunk már száz millió körül volt!
Hosszú távon iskolát, óvodád így működtetni nem lehet. Szerencsére jött a kormányváltás, a FIDESZ kormány átlátta a helyzetet, és 2012-ben megszabadította az önkormányzatokat ettől az óriási tehertől! Külön támogatást is kaptunk, aminek elintézésében nagy szerepe volt Simonka György országgyűlési képviselőnknek, amelyet ezúton köszönjük, sok erő egészséget, továbbiakban is ilyen ambíciót és kitartást kívánunk neki! Mostanra már nincs egy fillér adósságunk sem, továbbra is szigorú gazdálkodás mellett tesszük a dolgunkat és működtetjük a települést.

A többi nagyobb horderejű döntésről majd a következő számokban fogok beszámolni, hogy önök is lássák és átérezzék az önkormányzat munkáját!
Végezetül az ünnepek közeledtével kívánok minden nagybánhegyesi polgárnak, vendégeinek, barátaiknak,
Szeretetteljes Karácsonyi ünnepeket, Áldott Békés Boldog Új Évet!

Nagybánhegyes, 2013 december 17.
Tisztelettel és Barátsággal:
Jancsó Ottó polgármester

Kozzetette: admin
ekkor: csütörtök 02 január 2014 - 22:23:28
Kommentek: 0


Rendelet -szociális,tüzifa,2013
Nagybánhegyes község Önkormányzata Képviselő-testületének
6/2013. (XII. 6.) számú önkormányzati rendelete
a rászoruló lakosság szociális célú tűzifa támogatásáról

Nagybánhegyes község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikke (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatok szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásáról szóló 57/2013. (X. 4.) BM rendelet végrehajtására az alábbi rendelet alkotja:

1.§ A szociálisan rászorulók részére a téli fűtéshez szükséges tűzifa biztosításához természetbeni ellátás formájában támogatás nyújtható, 57/2013. (X. 4.) BM. rendeletben Nagybánhegyes község Önkormányzata részére, szociális célú tűzifavásárláshoz kapott kiegészítő támogatás felhasználásával vásárolt 40 m3 tűzifát, a Nagybánhegyes községben életvitelszerűen lakó, szociálisan rászoruló személyek, családok részére.

(2) Kérelemhez csatolni kell
a) jövedelemigazolást (munkáltatói igazolás, nyugdíj szelvény, APEH igazolás)
b) vagyonnyilatkozatot
(3) A kérelemben nyilatkoznia kell, hogy a lakása fával fűthető, és a támogatásként kapott tűzifát saját háztartásában használja fel.
2.§ (1) A juttatás biztosítása szempontjából szociálisan rászorult:
a) az a család, gyermekes család, gyermekét egyedül nevelő személy, akinek családjában az egy főre eső havi jövedelem nem haladja meg a nyugdíj minimum 150 %-át, (42 750,- Ft).
b) egyedül élő nyugdíjas személy esetében a nyugdíj minimum 200 %-át,
(57 000,- Ft).
c) egyedül élő, aktív korúak ellátásában, valamint rendszeres szociális segélyben részesülő személy esetében a nyugdíj minimumot (28 500,- Ft).
(2) A támogatás odaítélésénél előnyben részesülnek az 57/2013. (X.4.) BM. rendelet 3.§ (2) bekezdésében meghatározott személyek.
(3) Kérelemhez csatolni kell
a) jövedelemigazolást (munkáltatói igazolás, nyugdíj szelvény, APEH igazolás)
b) vagyonnyilatkozatot
(4) A kérelemben nyilatkoznia kell, hogy a lakása fával fűthető, és a támogatásként kapott tűzifát saját háztartásában használja fel.

3.§ (1) A támogatás iránti kérelmet a Nagybánhegyes község Önkormányzatánál lehet benyújtani, 2014. január 31. napjáig, nyugdíjasok esetében a jelen rendelet 1. melléklete szerinti kérőlapon, egyéb igénylők esetében jelen rendelet 2. melléklete szerinti kérőlapon.
(2) A kérelmeket átruházott hatáskörben a Polgármester határozattal bírálja el.
(3) A kérelmezők által átvett tűzifa mennyiségére vonatkozóan a kérelmezők az átvétel helyén átvételi elismervényt írnak alá.

4.§ Jelen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, 2014. március 31. napján hatályát veszti.


Nagybánhegyes, 2013. december 5.

A kérelemhez szükséges nyomtatványok az alábbi linken letölthetők:

Kozzetette: admin
ekkor: hétfő 09 december 2013 - 10:37:24
Kommentek: 0

Oldal:  1 2 3 4 5 6 [7] 8 9 10


Hírarchivum