Nitrát adatszolgáltatás 2013
Nitrát adatszolgáltatás 2013

A vizek mezőgazdasági eredetű nitrát-szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges
cselekvési program részletes szabályairól, valamint az adatszolgáltatás és nyilvántartás
rendjéről szóló 59/2008. (IV.29.) FVM rendelet 10§ (2) bekezdésében meghatározott
adatszolgáltatási kötelezettséget a 2009/2010 gazdálkodási évtől elektronikusan is lehet
teljesíteni, az adatlap adattartalmával megegyező elektronikus adatszolgáltatás keretében.
A nitrát-adatszolgáltatás ideje az előző gazdálkodási évre vonatkozóan 2013. szeptember1-
2013.december 31
közötti időszak, amikor minden érintettnek adatot kell szolgáltatni
a jelenlegi szabályozás szerint vagy papír alapon, vagy elektronikus formában. A papír
formátumot a mezőgazdasági tevékenység helye szerint illetékes Kormányhivatal Növény-
és talajvédelmi Igazgatóságára kell benyújtani.(Békés Megyei Kormányhivatal Növény
és Talajvédelmi Igazgatóság 5600 Békéscsaba, Hunyadi tér. 4.
) Az elektronikus felület a
NÉBIH honlapján érhető el.

A nitrát adatlap esetében amennyiben az ügyfél felszólítást kap a Hatóságtól, hogy nem
teljesítette az adatszolgáltatási kötelezettségét határidőben, akkor lehetőség lesz a határidő
letelte után akár papír, akár elektronikus úton eleget tenni ezen kötelezettségének.

Kiknek is kell adatot szolgáltatniuk:

- a nitrátérzékeny területen - a külön jogszabály szerinti magánszemélyek háztartási
igényeit nem meghaladó mértékben állattartást végzőket kivéve - valamennyi
mezőgazdasági tevékenységet folytatóra, továbbá

- az adatszolgáltatás és nyilvántartás tekintetében nitrátérzékeny területen kívül a külön
jogszabály szerinti magánszemélyek háztartási igényeit meghaladó mértékben állattartást
végző természetes és jogi személyre, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági
társaságra is

Az adatszolgáltatásra kötelezetteknek az adatszolgáltatást megalapozó folyamatos
nyilvántartást kell vezetnie a külön jogszabály szerinti Gazdálkodási Napló tápanyag-
gazdálkodásra, trágyázásra, parcella művelési adatokra, valamint állattartásra vonatkozó
lapjain, vagy ennek megfelelő adattartalommal.


További információk az ügyfélszolgálati irodákban a kamarai tanácsadóknál kérhető.

Vörös Szabolcs UMVP tanácsadó (30-3311-079)

Kozzetette: admin
ekkor: szerda 16 október 2013 - 15:41:37
Kommentek: 0