Turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez 2013-ban nyújtandó támogatás
Turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez 2013-ban nyújtandó támogatás


Jogszabály:
104/2013. (XI. 14.) VM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez a LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2013-ban nyújtandó támogatások részletes feltételeiről

185/2013. (XI.20.) számú MVH Közlemény: az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez a LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2013-ban nyújtandó támogatások részletes feltételeiről

A támogatás jellege, tárgya:

Támogatás a rendelet alapján négy különböző célterületen vehető igénybe:
1. célterület: falusi szálláshely és kapcsolódó szolgáltatások kialakításához, már működő falusi szálláshelyek bővítéséhez, korszerűsítéséhez, akadálymentesítéséhez, szolgáltatásaik fejlesztéséhez
2. célterület: a egyéb szálláshely és kapcsolódó szolgáltatások kialakításához, már működő egyéb szálláshelyek bővítéséhez, korszerűsítéséhez, akadálymentesítéséhez, szolgáltatásaik fejlesztéséhez
3. célterület: gyermek- és ifjúsági turizmushoz kapcsolódó minőségi szálláshelyek és kapcsolódó szolgáltatások kialakításához, már működő szálláshelyek bővítéséhez, korszerűsítéséhez, akadálymentesítéséhez, szolgáltatásainak fejlesztéséhez
4. célterület: szálláshelyhez nem kötődő agroturisztikai szolgáltató tevékenységhez, lovas turisztikai szolgáltatáshoz, vadászturizmushoz, erdei turizmushoz, horgászturizmushoz, vízi turizmushoz, borturizmushoz kapcsolódó épület, építmény kialakításához, bővítéséhez, átalakításához és eszközrendszer fejlesztéséhez.

A támogatás igénybevételére jogosult:
a természetes személy, a mikro-, kis- vagy középvállalkozás, a települési önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat vagy önálló jogi személyiséggel rendelkező önkormányzati társulás, a nonprofit szervezet, és az egyházi jogi személy

A támogatás mértéke:
természetes személy, mikro-, kis- vagy középvállalkozás, települési önkormányzat, települési nemzetiségi önkormányzat, önkormányzati társulás, egyházi jogi személy vagy nem közhasznú tevékenységet folytató nonprofit szervezet és
a fejlesztést hátrányos helyzetű területen valósítja meg, az összes elszámolható kiadás 65%-a, vagy
a fejlesztést nem hátrányos helyzetű területen valósítja meg, az összes elszámolható kiadás 60%-a;
nonprofit szervezet, és a beruházás az ügyfél közhasznú tevékenységének ellátásához köthető, az összes elszámolható kiadás 100%-a, de legfeljebb 35 000 000 forint.


A támogatott fejlesztés megvalósítási helye:
Támogatás olyan, a támogatási rendelet 5. vagy 6. számú melléklete szerinti település bel- vagy külterületén megvalósuló fejlesztéshez igényelhető, amely település bel- vagy külterületén az ügyfél a támogatási kérelem benyújtásának időpontjában
ha az ügyfél természetes személy - lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel,
ha az ügyfél mikro-, kis- vagy középvállalkozás, a települési önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat vagy önálló jogi személyiséggel rendelkező önkormányzati társulás, nonprofit szervezet, egyházi jogi személy – székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel rendelkezik.
Fentiektől eltérően az 1. célterület esetében támogatás olyan, kizárólag a támogatási rendelet 5. számú melléklete szerinti település bel- vagy külterületén megvalósuló fejlesztéshez igényelhető, amely település bel- vagy külterületén az ügyfél a támogatási kérelem benyújtásának időpontjában
ha az ügyfél természetes személy - lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel,
ha az ügyfél mikro-, kis- vagy középvállalkozás - székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel rendelkezik.

A támogatási kérelem benyújtása:
Támogatási kérelmet az MVH által rendszeresített, közlemény mellékletét képező formanyomtatványokon postai úton kell benyújtani 2013. november 25-tól 2013. december 20-ig.
További információk az ügyfélszolgálati irodákban a kamarai tanácsadóknál kérhető.

Vörös Szabolcs, UMVP tanácsadó

Kozzetette: admin
ekkor: csütörtök 28 november 2013 - 10:49:54
Kommentek: 0