Meghívó

Kozzetette: admin
ekkor: szerda 07 szeptember 2016 - 10:57:32
Kommentek: 0


Tájékoztatás az avar és kerti hulladék égetésének szabályairól
Nagybánhegyes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015.(V.22.) az avar és kerti hulladékok nyílttéri égetéséről szóló önkormányzati rendelete értelmében:

- Avar és kerti hulladék: a belterületi ingatlan használata során keletkező és további hasznosításra nem kerülő növényi maradvány (fű, falomb, kaszálék, nyesedék, gyökérmaradvány, szár, levél és egyéb növényi maradványok).

- A község területén az avar és kerti hulladék hasznosításáról elsősorban komposztálással kell gondoskodni.

- Égetéssel a helyben (telken belül, illetve az azt határoló közterületen) keletkezett avar és kerti hulladék semmisíthető meg.

- Az égetést telken belül kell végrehajtani, közterület e célra nem vehető igénybe.

- Avar és kerti hulladék nyílttéri égetése – ünnepnapok kivételével – hétfőtől péntekig naponta 8.00 és 18.00 óra között, szombaton 8.00 és 17.00 óra között engedélyezett. Más napon és időpontban az égetés tilos.

- Tilos az égetés párás, ködös, esős, erősen szeles időjárás esetén.

- Nem végezhető égetés a település területére is érvényes, központilag elrendelt tűzgyújtási tilalom ideje alatt.

- Égetni csak megfelelően kialakított tűzrakó helyen, vagyoni és személyi biztonságot nem veszélyeztető módon, cselekvőképes személy folyamatos felügyelete és a lakókörnyezet lehető legkisebb zavarása mellett szabad.

- Az ingatlan tulajdonosa az égetés során köteles gondoskodni a szükséges tűzoltási feltételekről, eszközökről (oltóvíz, homok stb.)

- A füstképződés csökkentése érdekében az avart és kerti hulladékot előzetesen szikkasztani, szárítani kell és az eltüzelés csak folyamatosan kis adagokban történhet.

- Az égetés folyamatának gyorsítására éghető folyadék (pl. benzin, gázolaj stb.) légszennyező, vagy bűzös segédanyag nem használható.

- Az égetést lakott épülettől és egyéb éghető anyagtól olyan távolságban szabad végezni, a szélirány figyelembe vételével, hogy arra veszélyt ne jelentsen.

- A kerti hulladékkal együtt kommunális, ipari eredetű és veszélyes hulladék nem égethető (pl. műanyag, gumi, vegyszer, festék, vagy ezek maradéka).

- Az égetésről azt megelőzően szóban tájékoztatni kell a szomszédos ingatlan lakóit.

- Az égetés végén meg kell győződni arról, hogy a tűz elhamvadt és gondoskodni kell annak belocsolásáról, vagy vékony földréteggel történő lefedéséről.

Kozzetette: admin
ekkor: hétfő 05 szeptember 2016 - 12:11:18
Kommentek: 0


Tájékoztató

Kozzetette: admin
ekkor: péntek 02 szeptember 2016 - 08:54:35
Kommentek: 0


Paprikafesztivál Program

Kozzetette: admin
ekkor: hétfő 25 július 2016 - 13:31:59
Kommentek: 0


Interjú
Dél-Békés megérdemli a támogatást

Komoly vita húzódik meg a háttérben arról, hogy az uniós támogatások a
területi kiegyenlítést szolgálják, vagy inkább az amúgy is fejlettebb
régiókba áramoljanak. Utóbbi esetben a hátrányos helyzetű térségek
leszakadása tovább folytatódna. Az egyik érintett község, Nagybánhegyes
első emberét ezért arról kérdeztük: mi a véleménye arról az elképzelésről,
hogy a hátrányos helyzetű térségekbe kevesebb pénz jutna fejlesztésekre?

- A Mezőkovácsházi kistérség hátrányos helyzetű kistérség, mind társadalmi,
gazdasági és szociális szempontból. A kistérség egyik 1200 fős településének,
Nagybánhegyesnek a polgármestereként elképzelhetetlennek tartom, hogy
fejlesztések nélkül felzárkózhassunk Békés megye északi részéhez, vagy éppen
a Dunántúl bármely településéhez. Felháborító az, hogy a Dél-békési térség
munkanélküliségi helyzete az országos átlagot meghaladó mértékű és nem
látják, hogy a térségbe hozott több pénz, több fejlesztés pozitív hatással lenne a
kialakult munkaerőpiaci helyzetre. A 2000 fő alatti településnek számító
Nagybánhegyes esetében a lakosság megtartása az elsődleges cél, de ehhez a
fejlesztés elengedhetetlen, hiszen csak azzal lehet élhető környezetet kialakítani,
melyben az önkormányzat igyekszik élen járni és minden nyitott pályázati
forrásra benyújtani kérelmét. A település lakosai főként mezőgazdaságból élők,
így többen részt vesznek, részt kívánnak venni fejlesztési pályázatokban.
Összefoglalásképpen úgy vélem igazságtalan lenne egy már amúgy is elszegé-
nyedő, labilis gazdaságú térséget kevesebb pénzzel támogatni és más, már
fejlettebb térséget tovább fejleszteni, hiszen ez csak tovább fokozná az
egyébként is meglevő aránytalanságot – válaszolta Farkas Sándor.

B.S.

Kozzetette: admin
ekkor: csütörtök 07 július 2016 - 10:16:48
Kommentek: 0


Felhívás!

Kozzetette: admin
ekkor: szerda 13 április 2016 - 09:07:24
Kommentek: 0

Oldal:  1 [2] 3 4 5 6 7 8 9 10


Hírarchivum
Ebzárlat! admin @ (03 ápr : 21:23) (Egyéb)
Bűnmegelőzési előadás admin @ (22 márc : 14:27) (Egyéb)
Információ admin @ (03 febr : 00:54) (Egyéb)
Meghívó admin @ (12 jan : 20:53) (Egyéb)