Nagybánhegyes település ivóvízminőség-javítása

KEHOP-2.1.1-15-2015-00013

 

A Projekt fő célja, hogy a településen lehetővé váljon az egészséges ivóvíz szolgáltatása, melynek minősége megfelel a 201/2001. (X.25.) Kormány rendeletben meghatározott kémiai komponensek határértékeinek. Javuljon a települési ivóvíz szolgáltatás minősége és üzembiztonsága, csökkenjen a másodlagos szennyeződések lehetősége. A kutak vízminősége alapján a víz arzéntartalmának csökkentése szükséges, ezért a meglévő II. vízműtelepen a települést ellátó, önálló arzénmentesítő technológia kerül kiépítésre. Szükséges továbbá az elavult vízhálózati elemek rekonstrukciójának, fejlesztésének elvégzése is.

Kedvezményezett neve: Nagybánhegyes Község Önkormányzata

Szerződött támogatás összege: 135 097 544 Ft

Támogatás mértéke: 90,000001 %

Projekt tervezett befejezési dátuma: 2020.11.05.

Akadálymentes nézet