Nagybánhegyes település ivóvízminőség-javítása

KEHOP-2.1.1-15-2015-00013

 

A Széchenyi 2020 program keretében Nagybánhegyes Község Önkormányzata 135,09 millió forint vissza nem térítendő európai uniós támogatást nyert el a „Nagybánhegyes település ivóvízminőség-javítása” elnevezésű, KEHOP-2.1.1-15-2015-00013 azonosító számú projekt megvalósítására.

A beruházás összesen 150,11 millió forintból valósult meg, amit 90.000001%-ban az Európai Unió, a fennmaradó részt pedig a központi költségvetés finanszírozott. A projekt támogatási összegéből Nagybánhegyes Község Önkormányzata részesült az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság konzorciumi vezetésével.

A Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP) keretében megvalósuló projekt fő célja az volt, hogy Nagybánhegyes településen lehetővé váljon az egészséges ivóvíz szolgáltatása, melynek minősége megfelel a 201/2001. (X.25.) Kormányrendeletben meghatározott kémiai komponensek határértékeinek. A Nagybánhegyesi vízműtelepen a víztermelést 1 db üzemelő mélyfúrású kút biztosította. Tartalék mélyfúrású kút / vízbázis nem állt rendelkezésre, így a projekt keretében egy új mélyfúrású kút létesült 160 m mélységgel. A beruházás keretében fejlesztésre került a vízbázis, vízkezelő épület létesült, valamint egy 18,0 m3/h kapacitású komplex vízkezelő berendezés is telepítésre került a vízbázisból származó nyersvizek arzéntartalmának csökkentésére, hogy a szolgáltatott víz minősége az aktuálisan érvényes 201/2001. (X.25.) Kormányrendelet követelményeinek megfeleljen.

„Nagybánhegyes település ivóvízminőség-javítása” című projekt elszámolható összköltsége 150 108 380 forint, melyből az európai uniós támogatás összege 135 097 544 forint, a fennmaradó rész hazai finanszírozású volt. A projekt a megvalósításával hozzájárult Magyarország derogációs kötelezettségének teljesítéséhez.

Kedvezményezett neve: Nagybánhegyes Község Önkormányzata

Szerződött támogatás összege: 130 575 854 Ft

Támogatás mértéke: 90,000001 %

Projekt fizikai befejezésének határideje: 2021.10.31.

Galéria

Kivitelezési munkálatok