Pályázatok

   
DátumPályázat megnevezéseTámogatás
2005-12-15AVOP-3.2-A mezőgazdasághoz kötődő infrastruktúra fejlesztése Belvízkárok elhárításá szolgáló külterületi csatonahálózat rehabilitációja60 600 256 Ft
2007-05-02 AVOP-3.5-LEADER+
Kertészeti termelők forrásabszorbciós képességének fokozása pályázatíró ismeretek átadása révén
1 991 200 Ft
2007-05-02 AVOP-3.5-LEADER+/Nagybánhegyes Farmmenedzsment ismeretek bővítése az akcióterületen1 972 200 Ft
2007-05-02 AVOP-3.5-LEADER+ Nagybánhegyesi Paprikafesztivál szervezése1 909 500 Ft
2010-03-17 TÁMOP-3.1.5-09/A-2- Pedagógusképzések (a pedagógiai kultúra korszerűsítése, pedagógusok új szerepben) A pedagógiai kultúra korszerűsítése a nagybánhegyesi Teller Ede Általános Iskolában és Óvodában8 999 870 Ft
2011-09-08 KEOP-4.2.0/A/11- Helyi hő és hűtési igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal Használati melegvíz előállítása napkollektorral Nagybánhegyes községben7 331 569 Ft
2012-04-12 KEOP-7.1.0/11- Derogációs vízi közmű projektek előkészítése Békés megyei ivóvízmnőség-javító program - Nagybánhegyes projektelem5 865 000 Ft
2014-12-31KEOP-4.10.0/N/14- Fotovoltaikus rendszerek kialakítása Napelem rendszer telepítése Nagybánhegyes Önkormányzat intézményeiben48 036 257 Ft
2015-03-20KEOP-4.10.0/F/14- Önkormányzatok és intézményeik épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosításával kombinálva a konvergencia régiókban Nagybánhegyes Napköziotthonos Konyha Energetikai Korszerűsítése
39 918 021 Ft
2016-02-04 KEHOP-2.1.1-15-2015-00013 Felhívás a derogációval érintett, valamint ammónium-ionra vonatkozó ivóvízminőség-javító projektek megvalósítására Nagybánhegyes település ivóvízminőség-javítása
135 097 544 Ft
2017-05-01 TOP-1.4.1-15-BS1-2016-00043 A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével A Savio Szent Domonkos Katolikus Általános Iskola és Óvoda nagybánhegyesi épületének felújítása, a nevelést segítő eszközök beszerzése50 000 000 Ft
2017-05-01 TOP-1.1.3-15-BS1-2016-00028 Helyi gazdaságfejlesztés Termelői piactér kialakítása Nagybánhegyesen50 000 000 Ft
2017-09-07 TOP-4.1.1-15-BS1-2016-00023 Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése Nagybánhegyes orvosi rendelőjének infrastrukturális fejlesztése37 168 974 Ft
2017-11-07 EFOP-3.9.2-16-2017-00027 Humán kapayitások fejlesztése a helyi tudástőke gyarapítása céljából Konzorciumi megállapodás alapján45 267 962 Ft
2017-12-04 EFOP-1.5.3-16-2017-00062 Humán szolgáltatások fejlesztése a társadalmi felzárkózás érdekében Konzorciumi megállapodás alapján23 863 700 Ft
2017-12-28 VP-7.2.1-7412-16-A vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak fejlesztésére Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése Külterületi utak felújítása Nagybánhegyes településen
98 921 497 Ft
2018-07-03 TOP 5.3.1-16-BS1-2017-00006 "Cselekedjünk együtt! -helyi identitás és kohézió erősítése" Konzorciumi megállapodás alapján 2 587 680 Ft
2018-08-28 VP-7.2.1-7413-17-Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése Önkormányzati fenntartású Napközi konyha számára szükséges konyhai gépek, eszközök, felszerelések beszerzése
4 094 281 Ft
2019-04-10VP-19.2.1-17-Helyi Fejlesztési Stratégiák megvalósítása Hangtechnikai eszközbeszerzés294 947 Ft
2019-05-31 VP-19.2.1-17-Helyi Fejlesztési Stratégiák megvalósítása Termálfürdő eszközbeszerzés1 979 103 Ft
2020-02-07VP-19.2.1-17-Helyi Fejlesztési Stratégiák megvalósítása Kisléptékű turisztikai fejlesztések - 1. célterület Termálfürdő előtető felújítása8 991 221 Ft
2020-02-07VP-19.2.1-17-Helyi Fejlesztési Stratégiák megvalósítása Rendezvényszervezéshez szükséges eszközök beszerzése1 955 673 Ft
2020-12-02MFP-AEE/2020 Orvosi eszközök beszerzése1 287 595 Ft
2019-10-25 MFP-KKE/2019 Eszközfejlesztés belterületi közterület karbantartása10 426 987 Ft
Összesen:624 385 495 Ft
Skip to content