TOP-1.4.1-15-BS1-2016-00043

 

Kedvezményezett neve: Nagybánhegyes Község Önkormányzata

“A projekt címe: A Savio Szent Domonkos Katolikus Általános Iskola és Óvoda nagybánhegyesi épületének felújítása, a nevelést segítő eszközök beszerzése”

Szerződött támogatás összege: 50,00 millió forint

Támogatás mértéke: 100 %
Nagybánhegyes településen már 1886 óta működik óvoda. Nagybánhegyesen az iskola és az óvoda működtetését a Katolikus Egyház vette át. 2009. augusztus 1-től a Nagybánhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az óvoda és az iskola intézményét egy igazgatás alá vonta, így az intézmény új elnevezése: Teller Ede Általános Iskola és Óvoda. Az intézményt 2011. szeptember 1-től átvette Szeged – Csanád egyházmegye, így jelenleg is a Savio Szent Domonkos Katolikus Általános Iskola és Óvoda 7. számú telephelyeként működik óvodánk, ma már csak 1 csoporttal. Jelenleg 31 gyermek jár az óvodába.

A projekt tartalmának bemutatása:
– A tető felújítása.
– Energetikai fejlesztés.
– Kazán csere.
– Nyílászáró csere.
– Hőszigetelés.

A projekt átfogó és specifikus céljai, elvárt eredményei:
– A község óvodájának megújulása, korszerűsítése a falu megtartó erejét növelhetné, az épület megújulása értékteremtő beruházásként szintén a település fejlődését, pozitív megítélését biztosítaná.
– A megújult, korszerű környezet, feltételrendszer biztosítaná, segítené az itt élő családok gyermekei, ill. az óvodánkba beiratkozó gyermekek nevelését, oktatását a korszerű, megújult feltételeknek köszönhetően innovatívan, a minél magasabb színvonalú nevelőmunka megvalósítására törekedve.
– Számszerűsíthető mutatók:

  • 45 óvodai férőhely fejlesztése valósul meg
  • Megújul az épület 634 m2 nettó alapterülete.
  • Megújul az udvar 26 m2 nettó alapterülete.

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2018.11.30.
A projekt azonosító száma: TOP-1.4.1-15-BS1-2016-00043