Dokumentumok

239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet szerinti adatszolgálás

Adatszolgáltatás alapadatbázis felállításához- Nagybánhegyes

Nagybánhegyes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015.(II. 27.) Ör. számú rendelete a települési támogatásokról

Nagybánhegyes Rendezési Terv

210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet alapján vezetett nyilvántartás

Nagybánhegyes község Önkormányzatának 7/1994
./VI. 30./ számú RENDELETE a közterület használatáról és közterület-használati díjról.

Nagybánhegyes Község Képviselő-Testületének 1/2001. (II.16) ÖR. számú rendelete az első lakáshoz jutók helyi támogatásáról.

Nagybánhegyes község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2007.(XI.30.)ÖR. számú rendelete a helyi iparűzési adóról.

Nagybánhegyes község Önkormányzatának 5/1999. (XI.26.) ÖR. számú rendelete a helyi
közművelődési tevékenységéről

Nagybánhegyes község Önkormányzatának 6/2001. (III. 30) ÖR. számú rendelete az egyes helyi
közszolgáltatások árainak megállapításáról

Nagybánhegyes község helyi építési szabályzata

Nagybánhegyes község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2003. (IV. 25.) ÖR. számú rendelete a helyi népszavazásról és a népi kezdeményezésről

Nagybánhegyes község Önkormányzatának 8/2002. (VI. 10.) ÖR. számú rendelete a település orvosi körzeteinek meghatározásáról

Nagybánhegyes Község Önkormányzatának 10/1998.(VIII.28.) ÖR számú rendelete a parlagfű terjedésének
visszaszorítására

Nagybánhegyes község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2007.(II. 16.ÖR. számú rendelete a temetőkről és a temetkezési tevékenységről

Nagybánhegyes község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2007. (IV. 20.) ÖR. számú rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól

Nagybánhegyes község Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2004. (X. 27.) Ök. rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervről

Nagybánhegyes község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2008. (IX. 26.) ÖR. számú rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról.

Nagybánhegyes község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2007. (XII.12.) ÖR. számú rendelete a magánszemélyek kommunális adójáról

Nagybánhegyes község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2007. (XI. 30.) ÖR. számú rendelete az idegenforgalmi adóról

Nagybánhegyes község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009. (IV. 16.)ÖR. számú rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Nagybánhegyes község Önkormányzata 6/2007. (IV. 20.)ÖR. számú rendelete a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról

Nagybánhegyes Község Önkormányzatának többször módosított 1/1995. (I.26 ) ÖR. számú rendelete a kiszabható legmagasabb vízdíjról és a közkifolyók nem rendeltetésszerű használatának szankciójáról

Megszakítás