TOP-4.1.1-15-BS1-2016-00023

Kedvezményezett neve: Nagybánhegyes Község Önkormányzata

Projekt címe: Nagybánhegyes orvosi rendelőjének infrastrukturális fejlesztése

Szerződött támogatás összege: 37 168 974Ft

Támogatás mértéke: 100%

 

A projekt tartalmának bemutatása:

Nagybánhegyes községe 1 227 fős település Békés megye déli szegletében, a Orosháza-Mezőkovácsháza összekötő út mentén, a Mezőkovácsházai járásban. A település önkormányzata az alapellátás vonatkozásában területi ellátási kötelezettséggel működő egészségügyi szolgáltató, feladatát a 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § alapján végzi.

A településen az alapellátási szolgáltatások betöltetlen praxisokkal biztosított, az önkormányzat helyettesítésekkel biztosítja a háziorvosi, védőnői, fogorvosi (jelen projektben nem fejlesztett), valamint az iskolaegészség-ügyi szolgálatot. A feladatok ellátására két épületben kerül sor: jelen projekt keretében a háziorvosi, védőnői és az iskola-egészségügyi szolgálatnak helyet adó, Erzsébet királyné utca 27/a szám alatti rendelő érintett. A háziorvosi rendelőben a 2 db rendelőhelyiség mellett 1 db szolgálati lakás is található, ebből az épületből végzi a vegyes praxissal rendelkező háziorvos és a védőnő a munkáját (ellátottak száma 1 227). A háziorvosa látja el az iskolaegészség-ügyi szolgálatot is.

A rendelők látogatottsága meghatározó, kihasználtságuk magas fokú, szóbeli igényfelmérés alapján nagy igény mutatkozik a célcsoport, azaz a helyi lakosság körében a jelenleg leromlott műszaki állapotú rendelő felújítására. A gyerek- és felnőttorvosi, vegyes praxis miatt nagy igény mutatkozik a családbarát fejlesztések iránt is a rendelőben (pl. pelenkázó, gyereksarok kialakítása). A célcsoport igényeit megerősítették a háziorvosi praxist, védőnői szolgálatot ellátó szakemberek, akik régóta sürgetik az egészségügyi alapellátás infrastrukturális feltételeinek javítását, ám erre a fenntartó önkormányzat korlátozott anyagi lehetőségei miatt évtizedek óta nem kerülhetett sor.

Átfogó célok:

-A jó minőségű közszolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása;

-Az egészségügyi alapellátó-rendszer eredményességének és hatékonyságának, valamint prevenciós funkcióinak fokozása;

-A településen elérhető rendelő szolgáltatásainak és infrastrukturális feltételeinek korszerűsítése;

-A praxisközösség erősítésével a lakosság élettartamon átívelő komplex, definitív ellátása, a térségre jellemző magas mortalitási adatok javítása

-A térségre jellemző morbiditási mutatók javítása a komplex adatgyűjtést és feldolgozást valamint a preventív gyógyászatot lehetővé tévő egymásra épülő és egymást kiegészítő szolgáltatások integrációjának eredményeképpen;

-A preventív egészségfejlesztési szemlélet támogatása, valamint az egészségtudatos magatartás elősegítése.

Specifikus célok:

-Háziorvosi rendelők felújítása, korszerűsítése, a minőségi alapszolgáltatásokhoz való hozzáférés elősegítése;

-Az épület fizikai és infokommunikációs akadálymentesítése, a fogyatékkal élők és megváltozott munkaképességűek szolgáltatásokhoz való hozzáférésének javítása;

-Lakhatási segítség nyújtása a háziorvos számára.

-Energiahatékonysági beavatkozás a korszerűtlen, önkormányzati fenntartású épületek esetében és megújuló energiaforrások bevonása.

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2018.11.30.

Projekt azonosító száma: TOP-4.1.1-15-BS1-2016-00023