Meghívó közmeghallgatásra

Posted By on 2017-11-03Lakossági fórum

Posted By on 2017-10-27

Idősek Világnapja

Posted By on 2017-09-29

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati ösztöndíj 2018

Posted By on 2017-09-26

F E L H Í V Á S !

Nagybánhegyes Község Önkormányzatának képviselő –testülete pályázatot ír ki a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati ösztöndíjra, a 2018-es évre.

A képviselő-testület kiírja mind az „A” típusú, mind a „B” típusú pályázatot.

A támogatás 2018. évben is 10 hónap időtartamra szólna.

”A” típusú pályázat esetén : „A” típusú pályázatra azok az önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik a képzésre vonatkozó keretidőn belül, teljes idejű (nappalai tagozatos) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, egységes osztatlan képzésben vagy felsőfokú szakképzésben folytatják tanulmányaikat.

”B” típusú pályázat 3×10 hónap, azaz hat egymást követő tanulmányi félévben jelent támogatást. Erre a típusú pályázatra azok az önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű fiatalok jelentkezhetnek, akik:

  1. a) a 2017/2018. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolások;vagy
  2. b) felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe még felvételt nem nyert érettségizettek; és a 2017/2018. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézmény keretében teljes idejű (nappali tagozatos) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben kívánnak részt

A pályázatot az EPER_BURSA rendszerben kell kitölteni, amelyhez pályázói regisztráció szükséges. A kitöltött pályázatot ki kell nyomtatni és az önkormányzatnál papíralapon, aláírva be kell nyújtani!

A pályázati  űrlap csak a pályázati kiírásban  meghatározott csatolandó dokumentumokkal  együttesen érvényes. A pályázati kiírásban meghatározott valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül.

A pályázatok rögzítésének és az önkormányzathoz bejuttatásának határideje:

 

2017 november 7.

 

A pályázathoz az alábbi mellékleteket kell csatolni:

1,) „A” típusú pályázatnál a hallgatói jogviszony igazolása, eredeti példányban.

2.), jövedelemigazolások.

3.) egyéb, a szociális rászorultságot igazoló dokumentumok.

 

 

Nagybánhegyes, 2017. 09.26.

Nagybánhegyes Község Önkormányzatának

Képviselő-testülete.

Ebzárlat és legeltetési tilalom

Posted By on 2017-09-26

Ebzárlat és legeltetési tilalom elrendelése dokumentum letöltés

 

Szlovák Kultúrális est

Posted By on 2017-09-13

Zöldhulladék begyűjtés

Posted By on 2017-09-11

Tisztelt Lakosság!

 

 

A Dareh Bázis Zrt. 2017. szeptemberétől a lakossági zöldhulladék begyűjtését konténerrel kívánja megoldani havonta egy alkalommal.

 

A konténer helye: külterület 132/10. A Bánhegyes-Agro Kft szárító telephelye

 

A begyűjtési időpontok a következők:

 

  • Szeptember 21.  1300-1500 óráig
  • Október 16.  1300-1500 óráig
  • November 16.  1300-1500 óráig

 

 

 

A lakosság térítési díj nélkül belehelyezheti a zöldhulladékot.

Október 23-i Ünnepség

Posted By on 2017-09-11

Közmeghallgás

Posted By on 2017-09-01

Szelektív hulladék szállítási időpontok

Posted By on 2017-08-23

Tisztelt Lakosság!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2017-ben az alábbi időpontokban fog megtörténni a szelektív hulladék elszállítása:
– Szeptember 12.
– Október 10.
– November 07.
– December 05.