Választások

A határozat eredeti változata, nyomtatható formátumban letölthető ITT!

 

Kaszaperi Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője, mint a
Helyi Választási Iroda Vezetője
Kaszaper, Szent Gellért tér 1.
Tel.: 68681 940,
06-301′ 525 0088.
E-mail: gilfczo.palne@kaszaper.hu

 

Tárgy: Szavazókörök kialakítása és felülvizsgálata.

 

3/2013. (VII. 31.) HV1 vezétöi
Határozat

 

A Kaszaperi Közös Önkormányzati Hívatal jegyzöje, mint a Helyi Választási Iroda vezetője, a Választási eljárásról szóló 2013. XXXVI. törvény (továbbíakban: Ve.) 77. (l) bekezdésében kaputt hatáskörömben eljárva Nagybánhegyes Községben a szavazókörök számát, sorszámát és területi beosztását, valarnint a szavazóhelyiségek címét az alábbiak szerint állapítom meg.

Szavazókörök száma: 1.
Szavazókörök cime: 001. szavazókör, Nagybánhegyes, Kossuth u. 64.

Szavazókör területi beosztása, választópolgárok száma:

001-es szavazókör:

Nagybánhegyes Község teljes közigazgatási területe 1160 f6.

A határozat ellen a 15 napos közzététel idötartama alatt, a Békés Megyei Területi Választási Iroda vezetőjéhez cimzett, (5600 Békéscsaba, Arpád sor 18.), de a Helyi Választásì Irodánál (5948 Kaszaper, Szent Gellért tér 1. vagy 5668 Nagybánhegyes, Kossuth u. 64.) benyújtott fellebbezéssel lehet élni.

Indokolás

A Ve. 77′. (1) bekezdése kimondja, hogy a helyi Választási iroda vezetöje határozattal állapítja meg a településen a szavazókörök számát, sorszámát és területí beosztását, valamint a szavazóhelyíségek címét. A szavazóköröket úgy kell kialakítani, hogy a szavazók száma mintegy hatszáz fö, de Iegfeljebb ezerötszáz fö legyen egy-egy szavazókörre.

 

A Ve. 165. (l) bekezdés a) pontja továbbá kímondja, hogy a szavazóhelyiséget úgy kell kíalakítani, hogy a választópolgárok számára jó] megközeïíthetö legyen.

Mindezeket ñgyelembe véve Nagybánhegyes Községben 1 szavazókör került kialakításra. A jelenleg a központi névjegyzékben szereplö Választópolgárok szárna a OUI-es szavazókörben így 1160 fö.

Fentíjogszabályi rendelkezések ñgyelem’bevételével a rendelkezö részben foglaltak szerint határoztam.

Ezen határozatom a Kaszaperi Közös Önkormányzatí Hívatal Nagybánhegyesi Kirendeltségének (5668

Nagybánhegyes, Kossuth u. 64.) hirdetötábláján, valamint Nagybánhegyes község honlapján azonos pontban, meghozatala napján kerül közzétételre.

Jelen határozatomat a Ve. 77-78. §-ban, a 80. §-ban, valamint a 165. (1) bekezdés a) pontjában foglaltakra figyelemmel hoztam meg.

A jogorvoslati tájékoztatás a Ve. 234. (l)bekezdésén alapul.

Kaszaper, 2013. július 31.

 

A határozat eredeti változata, nyomtatható formátumban letölthető ITT!
Megszakítás