Lakossági hirdetmény TELEPÜLÉSKÉPI ARCULATI KÉZIKÖNYV ÉS TELEPÜLÉSKÉPI RENDELET KÉSZÍTÉSE

Posted By on 2018.05.09.

“KASZAPER KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT  ASP KÖZPONTHOZ VALÓ CSATLAKOZÁSA” KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00794

Posted By on 2018.03.07.

 

Kedvezményezett neve: Mezőhegyes Városi Önkormányzat
Projekt címe: ” KASZAPER KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ASP KÖZPONTHOZ VALÓ CSATLAKOZÁSA”
Projekt azonosító száma: KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2016-00582
A szerződött támogatás összege: 6.999.846 Ft
A támogatás mértéke: 100%
A projekt tervezett befejezési dátuma: 2018.06.30

 

 

Projekt tartalmának bemutatása:

ELŐZMÉNYEK:

Az elektronikus közigazgatás kiterjesztésének egyik lényegi eleme az önkormányzatoknál folyó, lényegében a teljes lakosságot érintő közigazgatási munka informatikai eszközökkel történő támogatása. Az önkormányzati feladatellátás egységességének biztosítása, az ország pénzügyi stabilitásának megőrzése érdekében a feladatellátáshoz az állam biztosít központi információs rendszer szintű támogatást. Az önkormányzatok számára, az állampolgárok magas színvonalú kiszolgálása érdekében gazdaságosabb, hatékonyabb és biztonságosabb az ASP technológia alkalmazása, és egy országos önkormányzati ASP központ létrehozása, amelynek lényege, hogy az önkormányzat az ASP szolgáltató központtól szolgáltatásként veszi igénybe a kötelező feladatok ellátásához szükséges alkalmazásokat, így biztosítja ügyfelei hatékony kiszolgálását, valamint a szakfeladatok ellátásának informatikai támogatását.

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény rendelkezései alapján az elektronikus ügyintézésre kötelezett szerveknek – így az önkormányzatoknak is – legkésőbb 2018. január 1-jétől biztosítaniuk kell a törvényben előírtak szerint (25. 8 §) az e-ügyintézés lehetőségét. Az állam által ingyenesen biztosított önkormányzati ASP rendszer ezeket a képességeket az önkormányzatnál – rendszercsatlakozás esetén – megteremti. 
Az önkormányzati ASP központról és a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról szóló 62/2015. (III. 24.) Korm. rendelet megteremtette az ASP rendszer működtetésének jogi, szervezeti és felelősségi keretét. Az ASP központ működtetőjeként a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) került kijelölésre, az ASP központ alapinfrastruktúra informatikai üzemeltetésért a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: NISZ Zrt.) felelős. Az önkormányzati ASP központ az uniós forrásból megvalósult EKOP-2.1.25. „Önkormányzati ASP központ felállítása” című kiemelt projekt keretében került kialakítása.

A projekt megvalósítása kapcsán a következő szakrendszeri szolgáltatások jöttek létre: keretrendszer, gazdálkodási rendszer, ingatlan-vagyonkataszter rendszer, önkormányzati adó rendszer, iratkezelő rendszer, önkormányzati és elektronikus ügyintézési portálrendszer, ipar- és kereskedelmi rendszer. Az egyes szakrendszerek az önkormányzat egy-egy, jogszabályban rögzített feladatának informatikai támogatását látják el. Az ASP technológia alkalmazására, az önkormányzati ASP központhoz történő csatlakozásokra már sor került egy, az önkormányzatok önkéntes részvételén alapuló kormányrendelet alapján. Az önkormányzatok egy részének önkéntes csatlakozása és a feladattámogatáshoz szükséges fejlesztések megvalósításának első szakasza uniós támogatással történt a közép-magyarországi régióban, egyrészt az EKOP-2.1.25 kiemelt projekt keretében, másrészt a KMOP-4.7.1-13 számú csatlakozási pályázat keretében. 

Az új törvényi és kormányrendeleti szabályozás ennek a technológiának az országos kiterjesztését célozza úgy, hogy most már kötelezővé teszi az önkormányzatok számára a csatlakozást. A Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1004/2016. (I. 18.) Korm. határozat nevesíti „Az önkormányzati ASP rendszer továbbfejlesztése és országos kiterjesztése (ASP 2.0)„című kiemelt projektet, amely az önkormányzati ASP központ továbbfejlesztését, – ennek keretében új szakrendszer kialakítása: hagyatéki leltár rendszer egyes szakrendszerek továbbfejlesztése, adattárház fejlesztése – valamint az országos kiterjesztés biztosítását és támogatását valósítja meg. Az országos kiterjesztés érdekében külön konstrukció keretében kerülnek támogatásra az egyes jogosult önkormányzatok önkormányzati ASP központhoz történő csatlakozásának költségei. 

A PROJEKT TARTALMA:

A projekt során az alábbi szakrendszerek tekintetében valósul meg rendszercsatlakozás: – iratkezelő rendszer – önkormányzati települési portál rendszer – gazdálkodási rendszer – ingatlanvagyon-kataszter – önkormányzati adó rendszer – ipar- és kereskedelmi rendszer – hagyatéki leltárrendszer. A megvalósítás alatt az érintett munkavállalóknak a Magyar Államkincstár által szervezett oktatásokon kell részt venniük. 

A korszerű informatikai háttér biztosítása érdekében a pályázat keretein belül a következő informatikai eszközök kerültek beszerzésre: 

 

 

Megvalósítási helyszín Tevékenység neve M.e. db
Munkaállomások MS Windows környezetben  
Kaszaper ASP PC(G4400/4GB/ DDR4/120GB/ DVD/ iVGA/400W/BILL+EGÉR)
Win Pro 7 SP1 x64 Hungarian 1pk DSP OEM
Office Home and Business 2016
Kaspersky Intern Sec. 2016 MD HUN
4
Nagybánhegyes ASP PC(G4400/4GB/ DDR4/120GB/ DVD/ iVGA/400W/BILL+EGÉR)
Win Pro 7 SP1 x64 Hungarian 1pk DSP OEM
Office Home and Business 2016
Kaspersky Intern Sec. 2016 MD HUN
2
Végegyháza ASP PC(G4400/4GB/ DDR4/120GB/ DVD/ iVGA/400W/BILL+EGÉR)
Win Pro 7 SP1 x64 Hungarian 1pk DSP OEM
Office Home and Business 2016
Kaspersky Intern Sec. 2016 MD HUN
2
Szünetmentes tápegység 1.  
Nagybánhegyes INFOSEC UPS E6 Evolution – 1000 VA/900W – OnLine 1
Switch eszköz  1.  
Nagybánhegyes TP-LINK Switch Gigabit Combo SFP TL-SG3216 16 port + 2 port 1
Rack szekrény 1.  
Nagybánhegyes RITTAL NT fali rack 12U 600×600, üvegajtóval 1
Kártyaolvasó alapkonfiguráció  
Kaszaper REINER SCT cyberJack RFID basis – e-személyi igazolvány olvasó 2718500-100 4
Nagybánhegyes REINER SCT cyberJack RFID basis – e-személyi igazolvány olvasó 2718500-100 2
Végegyháza REINER SCT cyberJack RFID basis – e-személyi igazolvány olvasó 2718500-100 2

A megvalósítás során szükséges a helyi szabályzatok felülvizsgálata és módosítása. Ennek során iratkezelési és informatikai biztonsági szabályzat kerül elkészítésre a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően.


A PÁLYÁZATOT KÉSZÍTETTE ÉS KIVITELEZI:

PRO-IT MANAGEMENT KFT.

H-5820 Mezőhegyes Petőfi Sétány 4/1. 

http://www.pro-it.hu

Adószám: 25164411-2-04 

 

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS KÖZÉTKEZTETÉS BIZTOSÍTÁSÁRA

Posted By on 2018.01.17.

Tájékoztató elektronikus ügyintézésről

Posted By on 2018.01.16.

Letöltés

Az önkormányzati ASP rendszerről 257/2016.(VIII.31.) Korm. rendelet alapján a helyi önkormányzatok ütemezetten csatlakoznak az ASP rendszerhez. Az ASP szakrendszerek között megtalálható az ASP Elektronikus Ügyintézési Portál rendszer is, amely lehetőséget biztosít az elektronikus űrlap-szolgáltatás és az integrált dokumentum hitelesítési szolgáltatás igénybevételére. Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény előírásai szerint 2018. január 1-től valamennyi önkormányzatnak, valamennyi ügyben kötelező az elektronikus ügyintézés lehetőségének biztosítása.

 

Nagybánhegyes Község Önkormányzata biztosítja az elektronikus ügyintézést az alábbi lehetőségek tekintetében:

 

 • Bejelentés desztillálóberendezés tulajdonjogáról, tulajdonjogának megszerzéséről
 • Meghatalmazás önkormányzati adóügyben
 • Szálláshely nyilvántartásba vételi kérelem, bejelentés
 • Rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelem
 • Fakivágási engedélykérelem, bejelentés
 • Helyi iparűzési adó bevallás, állandó jellegű iparűzési tevékenység, 2016. évre
 • Bejelentés, kérelem befogadáshoz
 • Termőföld bérbeadásából származó jövedelem adójához kapcsolódó bevallás
 • Közterület, közút eltérő használata iránti kérelem
 • Étkeztetés, házi segítségnyújtás lemondása, átirányítása
 • Kérelem adófelfüggesztésre
 • Bejelentkezés, változás-bejelentés
 • Bevallás előállított magánfőzött párlat után
 • Nyilatkozat az adómentesség igénybevételéről
 • Egyszerűsített részletfizetési kérelem
 • Helyi iparűzési adó bevallás, állandó jellegű iparűzési tevékenység, 2018. évre
 • Adó- és értékbizonyítvány kiállítási kérelem
 • Bevallás előrehozott helyi adóról
 • Anyakönyvi kivonat kiállítási kérelem
 • Kérelem költségmentesség engedélyezésének alapjául szolgáló körülmények igazolására
 • Megkeresés köztartozás behajtására
 • Adatszolgáltatás nem üzleti szálláshely szolgáltatási tevékenységgel kapcsolatban
 • Űrlap keresetlevél beterjesztéséhez jegyző birtokvédelmi határozatának megváltoztatása iránti perben
 • Adatbejelentés a reklámhordozó utáni építményadóról
 • Nyilatkozat öröklésre jogosultakról
 • Települési adó (jármű)
 • Talajterhelési díj bevallás
 • Nyilatkozat intézményi gyermekétkeztetés lemondásáról
 • Helyi iparűzési adó bevallás, ideiglenes jellegű iparűzési tevékenység
 • Kérelem felújítási költség beszámításához
 • Idegenforgalmi adó bevallás
 • Adatbejelentés a gépjárműadóról
 • Működési engedély visszavonási kérelem
 • Bejelentés bérlő elhalálozásáról (lakás)
 • Adatbejelentés az épület, épületrész utáni építményadóról
 • Helyi iparűzési adó bevallás, állandó jellegű iparűzési tevékenység, 2015. évre
 • Helyi iparűzési adó bevallás, állandó jellegű iparűzési tevékenység, 2014. évre
 • Adás-vételi vagy haszonbérleti szerződés közzétételi kérelem
 • Adatszolgáltatás hagyatéki leltárhoz
 • Behajtási engedély iránti kérelem
 • Szálláshely megszűnésének bejelentése
 • Helyi iparűzési adó bevallás, állandó jellegű iparűzési tevékenység, 2017. évre
 • Működési engedély kérelem üzletköteles termék forgalmazásához
 • Adatbejelentés a magánszemély kommunális adójáról
 • Általános adóigazolás kérelem
 • Túlfizetés átvezetés és visszatérítési kérelem
 • Helyi iparűzési adóelőleg-kiegészítés bevallás
 • Űrlap közigazgatási szerv határozatának bírósági felülvizsgálata iránti keresetlevél benyújtósához
 • Köztemetési kérelem

 

 

Az űrlapok elérhetőek és benyújthatóak a https://ohp.asp.logv.hu címen!

 

 

 

Pajkó Alexandra

kirendeltség-vezető

Meghívó közmeghallgatásra

Posted By on 2017.11.03.Lakossági fórum

Posted By on 2017.10.27.

Idősek Világnapja

Posted By on 2017.09.29.

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati ösztöndíj 2018

Posted By on 2017.09.26.

F E L H Í V Á S !

Nagybánhegyes Község Önkormányzatának képviselő –testülete pályázatot ír ki a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati ösztöndíjra, a 2018-es évre.

A képviselő-testület kiírja mind az „A” típusú, mind a „B” típusú pályázatot.

A támogatás 2018. évben is 10 hónap időtartamra szólna.

”A” típusú pályázat esetén : „A” típusú pályázatra azok az önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik a képzésre vonatkozó keretidőn belül, teljes idejű (nappalai tagozatos) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, egységes osztatlan képzésben vagy felsőfokú szakképzésben folytatják tanulmányaikat.

”B” típusú pályázat 3×10 hónap, azaz hat egymást követő tanulmányi félévben jelent támogatást. Erre a típusú pályázatra azok az önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű fiatalok jelentkezhetnek, akik:

 1. a) a 2017/2018. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolások;vagy
 2. b) felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe még felvételt nem nyert érettségizettek; és a 2017/2018. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézmény keretében teljes idejű (nappali tagozatos) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben kívánnak részt

A pályázatot az EPER_BURSA rendszerben kell kitölteni, amelyhez pályázói regisztráció szükséges. A kitöltött pályázatot ki kell nyomtatni és az önkormányzatnál papíralapon, aláírva be kell nyújtani!

A pályázati  űrlap csak a pályázati kiírásban  meghatározott csatolandó dokumentumokkal  együttesen érvényes. A pályázati kiírásban meghatározott valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül.

A pályázatok rögzítésének és az önkormányzathoz bejuttatásának határideje:

 

2017 november 7.

 

A pályázathoz az alábbi mellékleteket kell csatolni:

1,) „A” típusú pályázatnál a hallgatói jogviszony igazolása, eredeti példányban.

2.), jövedelemigazolások.

3.) egyéb, a szociális rászorultságot igazoló dokumentumok.

 

 

Nagybánhegyes, 2017. 09.26.

Nagybánhegyes Község Önkormányzatának

Képviselő-testülete.

Ebzárlat és legeltetési tilalom

Posted By on 2017.09.26.

Ebzárlat és legeltetési tilalom elrendelése dokumentum letöltés

 

Szlovák Kultúrális est

Posted By on 2017.09.13.