AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS KÖZÉTKEZTETÉS BIZTOSÍTÁSÁRA

Posted By on 2018.01.17.

Tájékoztató elektronikus ügyintézésről

Posted By on 2018.01.16.

Letöltés

Az önkormányzati ASP rendszerről 257/2016.(VIII.31.) Korm. rendelet alapján a helyi önkormányzatok ütemezetten csatlakoznak az ASP rendszerhez. Az ASP szakrendszerek között megtalálható az ASP Elektronikus Ügyintézési Portál rendszer is, amely lehetőséget biztosít az elektronikus űrlap-szolgáltatás és az integrált dokumentum hitelesítési szolgáltatás igénybevételére. Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény előírásai szerint 2018. január 1-től valamennyi önkormányzatnak, valamennyi ügyben kötelező az elektronikus ügyintézés lehetőségének biztosítása.

 

Nagybánhegyes Község Önkormányzata biztosítja az elektronikus ügyintézést az alábbi lehetőségek tekintetében:

 

 • Bejelentés desztillálóberendezés tulajdonjogáról, tulajdonjogának megszerzéséről
 • Meghatalmazás önkormányzati adóügyben
 • Szálláshely nyilvántartásba vételi kérelem, bejelentés
 • Rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelem
 • Fakivágási engedélykérelem, bejelentés
 • Helyi iparűzési adó bevallás, állandó jellegű iparűzési tevékenység, 2016. évre
 • Bejelentés, kérelem befogadáshoz
 • Termőföld bérbeadásából származó jövedelem adójához kapcsolódó bevallás
 • Közterület, közút eltérő használata iránti kérelem
 • Étkeztetés, házi segítségnyújtás lemondása, átirányítása
 • Kérelem adófelfüggesztésre
 • Bejelentkezés, változás-bejelentés
 • Bevallás előállított magánfőzött párlat után
 • Nyilatkozat az adómentesség igénybevételéről
 • Egyszerűsített részletfizetési kérelem
 • Helyi iparűzési adó bevallás, állandó jellegű iparűzési tevékenység, 2018. évre
 • Adó- és értékbizonyítvány kiállítási kérelem
 • Bevallás előrehozott helyi adóról
 • Anyakönyvi kivonat kiállítási kérelem
 • Kérelem költségmentesség engedélyezésének alapjául szolgáló körülmények igazolására
 • Megkeresés köztartozás behajtására
 • Adatszolgáltatás nem üzleti szálláshely szolgáltatási tevékenységgel kapcsolatban
 • Űrlap keresetlevél beterjesztéséhez jegyző birtokvédelmi határozatának megváltoztatása iránti perben
 • Adatbejelentés a reklámhordozó utáni építményadóról
 • Nyilatkozat öröklésre jogosultakról
 • Települési adó (jármű)
 • Talajterhelési díj bevallás
 • Nyilatkozat intézményi gyermekétkeztetés lemondásáról
 • Helyi iparűzési adó bevallás, ideiglenes jellegű iparűzési tevékenység
 • Kérelem felújítási költség beszámításához
 • Idegenforgalmi adó bevallás
 • Adatbejelentés a gépjárműadóról
 • Működési engedély visszavonási kérelem
 • Bejelentés bérlő elhalálozásáról (lakás)
 • Adatbejelentés az épület, épületrész utáni építményadóról
 • Helyi iparűzési adó bevallás, állandó jellegű iparűzési tevékenység, 2015. évre
 • Helyi iparűzési adó bevallás, állandó jellegű iparűzési tevékenység, 2014. évre
 • Adás-vételi vagy haszonbérleti szerződés közzétételi kérelem
 • Adatszolgáltatás hagyatéki leltárhoz
 • Behajtási engedély iránti kérelem
 • Szálláshely megszűnésének bejelentése
 • Helyi iparűzési adó bevallás, állandó jellegű iparűzési tevékenység, 2017. évre
 • Működési engedély kérelem üzletköteles termék forgalmazásához
 • Adatbejelentés a magánszemély kommunális adójáról
 • Általános adóigazolás kérelem
 • Túlfizetés átvezetés és visszatérítési kérelem
 • Helyi iparűzési adóelőleg-kiegészítés bevallás
 • Űrlap közigazgatási szerv határozatának bírósági felülvizsgálata iránti keresetlevél benyújtósához
 • Köztemetési kérelem

 

 

Az űrlapok elérhetőek és benyújthatóak a https://ohp.asp.logv.hu címen!

 

 

 

Pajkó Alexandra

kirendeltség-vezető

Meghívó közmeghallgatásra

Posted By on 2017.11.03.Lakossági fórum

Posted By on 2017.10.27.

Idősek Világnapja

Posted By on 2017.09.29.

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati ösztöndíj 2018

Posted By on 2017.09.26.

F E L H Í V Á S !

Nagybánhegyes Község Önkormányzatának képviselő –testülete pályázatot ír ki a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati ösztöndíjra, a 2018-es évre.

A képviselő-testület kiírja mind az „A” típusú, mind a „B” típusú pályázatot.

A támogatás 2018. évben is 10 hónap időtartamra szólna.

”A” típusú pályázat esetén : „A” típusú pályázatra azok az önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik a képzésre vonatkozó keretidőn belül, teljes idejű (nappalai tagozatos) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, egységes osztatlan képzésben vagy felsőfokú szakképzésben folytatják tanulmányaikat.

”B” típusú pályázat 3×10 hónap, azaz hat egymást követő tanulmányi félévben jelent támogatást. Erre a típusú pályázatra azok az önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű fiatalok jelentkezhetnek, akik:

 1. a) a 2017/2018. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolások;vagy
 2. b) felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe még felvételt nem nyert érettségizettek; és a 2017/2018. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézmény keretében teljes idejű (nappali tagozatos) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben kívánnak részt

A pályázatot az EPER_BURSA rendszerben kell kitölteni, amelyhez pályázói regisztráció szükséges. A kitöltött pályázatot ki kell nyomtatni és az önkormányzatnál papíralapon, aláírva be kell nyújtani!

A pályázati  űrlap csak a pályázati kiírásban  meghatározott csatolandó dokumentumokkal  együttesen érvényes. A pályázati kiírásban meghatározott valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül.

A pályázatok rögzítésének és az önkormányzathoz bejuttatásának határideje:

 

2017 november 7.

 

A pályázathoz az alábbi mellékleteket kell csatolni:

1,) „A” típusú pályázatnál a hallgatói jogviszony igazolása, eredeti példányban.

2.), jövedelemigazolások.

3.) egyéb, a szociális rászorultságot igazoló dokumentumok.

 

 

Nagybánhegyes, 2017. 09.26.

Nagybánhegyes Község Önkormányzatának

Képviselő-testülete.

Ebzárlat és legeltetési tilalom

Posted By on 2017.09.26.

Ebzárlat és legeltetési tilalom elrendelése dokumentum letöltés

 

Szlovák Kultúrális est

Posted By on 2017.09.13.

Zöldhulladék begyűjtés

Posted By on 2017.09.11.

Tisztelt Lakosság!

 

 

A Dareh Bázis Zrt. 2017. szeptemberétől a lakossági zöldhulladék begyűjtését konténerrel kívánja megoldani havonta egy alkalommal.

 

A konténer helye: külterület 132/10. A Bánhegyes-Agro Kft szárító telephelye

 

A begyűjtési időpontok a következők:

 

 • Szeptember 21.  1300-1500 óráig
 • Október 16.  1300-1500 óráig
 • November 16.  1300-1500 óráig

 

 

 

A lakosság térítési díj nélkül belehelyezheti a zöldhulladékot.

Október 23-i Ünnepség

Posted By on 2017.09.11.