Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat

Posted By on 2020.10.19.

Scan_20201016093627
Scan_20201016093639

EFOP-3.9.2-16-2017-00027 – Humán kapacitások fejlesztése a helyi tudástőke gyarapítása céljából

Posted By on 2020.06.04.

 
Humán kapacitások fejlesztése a helyi tudástőke gyarapítása céljából

EFOP-3.9.2-16-2017-00027 – Letölthető ismertető

A projekt alapadatai

Projekt kódszáma: EFOP-1.5.3-16-2017-00062

Projekt címe: „Humán szolgáltatások fejlesztése a társadalmi felzárkózás érdekében”

Konzorciumi tagok: Tótkomlós Város Önkormányzata, Orosháza Város Önkormányzata, Békés Megyéért Vállalkozásfejlesztési Alapítvány, Dél-békés Mezőgazdasági Termelőiért Közhasznú Alapítvány, Kardoskút Község Önkormányzata, Kaszaper Község Önkormányzata, Nagybánhegyes Község Önkormányzata,

Megítélt támogatás összege: 491 807 912 Ft

Támogatási intenzitás: 100%, vissza nem térítendő támogatás

Projektmegvalósítás időszaka: 2018.02.01.-2020.07.29.

Projekt logo:  

    

 

HUMÁN SZOLGÁLTATÁSOK FEJLESZTÉSE A TÁRSADALMI FELZÁRKÓZÁS ÉRDEKÉBEN

Tótkomlós Város Önkormányzata és több környező település összefogásával 2018. február 1-jén indult egy komplex fejlesztési folyamat, amely a humán közszolgáltatások fejlesztése, a lakosság foglalkoztathatósága és térség megtartóképessége növelését célozza. A projekt mintegy 500 millió forint európai uniós vissza nem térítendő támogatás segítségével valósul meg.

Az EFOP-1.5.3-16-2017-00062 „Humán szolgáltatások fejlesztése a társadalmi felzárkózás érdekében” című projekt a lakosság munkaerőpiaci szempontból hátrányos helyzetű tagjainak csoportos tanácsadásokat és mentori szolgáltatást biztosít, míg a humán közszolgáltatások területén az intézmények egy szervezet- és szolgáltatásfejlesztési folyamatban, míg az ott dolgozók továbbképzéseken vesznek részt.

A lakosság számára különböző preventív jellegű programok, klubok és karitatív programok indulnak a közösségfejlesztés jegyében, míg a térség döntéshozói, a civil szervezetek és a helyben működő vállalkozások képviselői rendszeres találkozások alkalmával a helyi megtartóképesség növelését célzó programok kidolgozásában vállal részt.

A tevékenységekkel közvetlenül elérni kívánt lakosok száma a tervek szerint közel 4 ezer fő lesz, továbbá a fejlesztés hatására legalább 15 fő helyezkedik el a humán közszolgáltatások területén.

A fejlesztés 2018. február 1. és 2020. július 29. között valósul meg Tótkomlós, Orosháza, Kaszaper, Nagybánhegyes, Kardoskút területén, a települési önkormányzatok, a Békés Megyéért Vállalkozásfejlesztési Alapítvány és a Dél-Békés Mezőgazdasági Termelőiért Közhasznú Alapítvány összefogásával.

További információ kérhető a projekt hivatalos e-mail címén: 153totkomlos@gmail.com

EFOP-1.5.3-16-2017-00062 – Humán szolgáltatások fejlesztése a társadalmi felzárkózás érdekében

Posted By on 2020.06.03.

Humán szolgáltatások fejlesztése a társadalmi felzárkózás érdekében

EFOP-1.5.3-16-2017-00062 – Letölthető ismertető

A projekt alapadatai

Projekt kódszáma: EFOP-3.9.2-16-2017-00027

Projekt címe: „Humán kapacitások fejlesztése a helyi tudástőke gyarapítása céljából”

Konzorciumi tagok: Orosháza Város Önkormányzata, Békés Megyéért Vállalkozásfejlesztési Alapítvány, Kardoskút Község Önkormányzata, Kaszaper Község Önkormányzata, Kodolányi János Egyetem, Nagybánhegyes Község Önkormányzata, Tótkomlós Város Önkormányzata

Megítélt támogatás összege: 488.827.162 Ft

Támogatási intenzitás: 100%, vissza nem térítendő támogatás

Projektmegvalósítás időszaka: 2018.01.01-2020.09.28.

Projekt logo:

2017 márciusában az EFOP-3.9.2-16-os „Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben” konstrukció pályázati felhívására Orosháza Város Önkormányzata és konzorciumi partnerei, a Békés Megyéért Vállalkozásfejlesztési Alapítvány, Kardoskút Község Önkormányzata, Kaszaper Község Önkormányzata, a Kodolányi János Egyetem, Nagybánhegyes Község Önkormányzata és Tótkomlós Város Önkormányzata támogatási kérelmet nyújtott be, amelyet az Irányító Hatóság az elbírálás során támogatásra érdemesnek talált, és a megvalósításra 488.827.162 Ft vissza nem térítendő támogatást ítélt meg a konzorcium számára.

A projekt megvalósítása 2018.01.01-jén indult el az öt településen.

 

A Projektünk fő célja, hogy komplex módon, támogassa a helyi humán kapacitás fejlesztését a minőségi és szélesebb rétegek számára elérhető közszolgáltatásokért. A humán közszolgáltatások elérhetősége és magas szolgáltatási színvonala a lakosság teljes spektrumát pozitívan érinti legyen szó gyerekekről, fiatalokról, családokról akár.

 

A megvalósításban kitűzött részcélok és fejlesztendő területek a következők: 

  1. A humán szolgáltatói kultúra fejlesztése

A fejlesztés több tevékenység együttes eredményeként fog megvalósulni. A projekttevékenységek keretein belül felmérjük a helyi szakember kapacitást és szaktudás szintet és a szakemberek számára egy ún. blended képzésekből álló képzési palettát kínálunk, melyen helyet kapnak az óvodapedagógusok, a személyes gondoskodást végző szakemberek és a kulturális szakemberek számára kifejlesztett képzések is. A blended képzések nagy előnye, hogy a képzési folyamat nem kötődik végig helyileg a tanteremhez, a képzést indító néhány kontakt óra után a résztvevők a saját – sokszor egyébként is túlzsúfolt – időbeosztásukhoz egyénileg igazodva távoktatásban, saját otthonuk kényelmében, online sajátíthatják el az ismereteket és a vizsgázni is az online e-learning felületen tudnak. A szolgáltatások minőségi fejlesztése mellett a projektben célként fogalmazódik meg, hogy ezeket a szolgáltatásokat közelebb hozzuk a lakosság egészéhez, javuljon az ismertségük, növekedjen az általános bizalom az irányukban (különösen a gazdasági/társadalmi szempontból hátrányos helyzetű lakosság részéről) és így végső soron a kihasználtságuk is.

  1. Kapacitásfejlesztés a gyermekek és fiatalok fejlődése és integrációja érdekében

A fejlesztés ezen része a projekt egyik kiemelt célcsoportját jelentő fiatal lakosságra (az óvodás kortól kezdve a még tanulmányaikat folytató fiatal felnőttekig bezárólag) fókuszál. A legkisebb korosztályt is érinti óvodapedagógusok továbbképzése, másrészt az óvodai szolgáltatások bővítése is számottevő, pl. mozgásos és meseterápiás fejlesztő foglalkozások, egészségnapok szervezése. Az iskoláskorú gyermekek tudásának gyarapításához a program iskolán kívüli tevékenységekkel járul hozzá, pl. pénzügyi, természetvédelmi és természettudományos szakkörök, előadások stb. A specifikuscél főként a hátrányos helyzetű tanulók iskolai és munkaerőpiaci érvényesülésének növelésére helyezi a hangsúlyt. A jövőbeni munkaerőpiaci esélyek kiegyenlítettebbé válásáért a projekt keretein belül továbbtanulási információs fórumokat szervezünk és ösztöndíjjal támogatjuk a hátrányos helyzetű tanulók iskolai előmenetelét, nyelvvizsga és ECDL vizsga szerzését.

  1. Kommunikációs kampány a lakosság szemléletformálása érdekében.

A projekt céljainak és eredményeinek kommunikációja mellett támogatja a humán szolgáltatószektorban a szakmák közötti együttműködést, az elhelyezkedést segítő szakmaváltást, a képzéseken való részvételt, tájékoztatást nyújt az elérhető képzési, kompetenciafejlesztési programokról és rendezvényekről. A projektben résztvevő településeken több alkalommal a lakosság teljes spektrumát és minden korosztályát megcélzó preventív jellegű egészségnapokat szervezünk.

A projekt célcsoportjai

–           a hátrányos helyzetű, aktív korú lakosság,

–           a fiatalkorú lakosság,

–           a helyi közszolgáltatásban dolgozók illetve a potenciális alkalmazott jelöltek,

–           továbbá a nemzetiségek

A társadalmi együttélés, felzárkózás, közösségfejlesztés tekintetében célcsoportként jelenik meg adott projekt hatóterületén élő teljes lakosság.

Várt eredmények és hatások a célcsoportra nézve:

A projekt eredményeként a térségi lakosság tudásszintjének általános javulása várható. Ezáltal csökkennek a társadalmi hátrányok, főként a leszakadó társadalmi csoportok körében, ahol projektünkkel az iskolai lemorzsolódás csökkentését, a be nem fejezett tanulmányok folytatását, illetve – a prevenció érdekében – az érintettek kora gyermekkori fejlesztését céloztuk meg. Továbbá a települések élhetősége is javul várhatóan, mert magasabb szintű közszolgáltatásokhoz jutnak. A lakosság társadalmi felzárkózatását segíti elő továbbá, hogy a projekt eredményeként emelkedik a humán közszolgáltatások kapacitása és színvonala, mely, települési szociális segítők alkalmazásával és a térségi tömegközlekedés fejlesztésére irányuló tervezéssel mindenki számára egyenlő eséllyel válik hozzáférhetővé. A projekt elvárt eredménye, hogy a humán szolgáltató szakemberek holisztikusan gondolkodjanak, ezáltal biztosítva az egyén érdekeit függetlenül attól, hogy problémája mely szakterülethez tartozik. A humán szolgáltató szakemberek képzettségének és kompetenciáinak fejlődése a speciális egyéni szükségletek kielégítését szolgálja majd.

A megvalósítási területen élő hátrányos helyzetű családokra pozitív hatást fejt ki a gyerekek iskolai és munkaerőpiaci érvényesülésének segítése. A sikeres munkaerőpiaci integráció egyfelől a végzettséget nem szerzett fiatalok részére nyújt segítséget a munkaerőpiacon való elhelyezkedéshez, másfelől az informatikai és nyelvi készségek, ismeretek fejlesztését biztosítja a diákok részére, szintén a sikeres munkaerőpiaci integráció céljából.

A középiskolások munkaerőpiaci információkon munkatapasztalaton túl munkamotivációt szereznek a képzés eredményeként. Ösztöndíjlehetőségek biztosításával kívánjuk tanulók motivációját fenntartani, ezáltal a végzést nélküli, idő előtti lemorzsolódást csökkenteni. A tanórákon túl személyiség- és kompetenciafejlesztő tevékenységek megszervezése által kívánjuk hátrányos helyzetű gyerekek pénzügyi tudatosságát, a fenntartható fejlődés iránti fogékonyságát és az egészséges életmód iránti igénye. A projekt hozzájárul továbbá az óvodából kiszoruló gyerekek arányának csökkentéséhez, mely különösen a halmozottan hátrányos helyzetű lakosság körében jellemző.

Az óvodapedagógusok kompetenciafejlesztése a korai fejlesztés eredményességének növelését szolgálja, vagyis azt a célt szolgálja, hogy a társadalmi hátrányok lehető legnagyobb mértékben leküzdhetővé váljanak kisgyermekkorban. A gyerekek testi és lelki egészségének fejlesztése által a szülőkkel történő együttnevelés is megvalósul, ezáltal nem csak a gyerekek, de a szülők vonatkozásában is kifejtve kedvező hatásait. Elősegíti a szülők iránti kötődés megerősítését, a fejleszti a különböző szociális készségeket, továbbá erősíti a gyerekekben a nyitottság, a tolerancia és empátia fejlődését.

A program célja, hogy csökkentse az óvodai és iskolai lemorzsolódást és elősegítse a célcsoport munkaerőpiacon történő sikeres elhelyezkedését egy-egy végzettség megszerzésével. Ezáltal megteremtődnek továbbá egy minden számára hozzáférhető, magas színvonalú és a hátrányos helyzetű gyerekek felzárkóztatását eredményesen támogatni tudó humán szolgáltató rendszer működési alapjai.

Fentiek alapján látható, hogy a várt eredmények az egyének, a családok szintjén túl a települések humán szolgáltatási rendszerének szintjén is megmutatkoznak.

Pályázat – Intézményvezető munkakör betöltésére

Posted By on 2020.04.29.

Intézményvezetö_20200428112856

Az önkormányzat ügyfélfogadását csökkentjük

Posted By on 2020.03.24.

00000001

Határozat – Bánhegyesi Vízszolgáltató Kft. ügyvezetői megbízás pályázatának kiírásáról

Posted By on 2020.03.20.

Ügyvezető álláspályázat

MAGYAR KÖZLÖNY – 2020.március 11.

Posted By on 2020.03.12.

Magyar Közlöny_1

Elektronikus ügyintézés

Posted By on 2020.02.10.

Egy vállalkozás üzemeltetése sosem egyszerű feladat, de a helyi iparűzési adó bevallás már nem jelent gondot.
Intézze hivatalos ügyeit elektronikusan!

Egy új iroda berendezése sosem egyszerű feladat, de az adóegyenleg lekérdezése már nem jelent gondot.
Intézze hivatalos ügyeit elektronikusan!

Az új szokások kialakítása sosem egyszerű feladat, de a gépjárműadó mentesség bejelentése már nem jelent gondot.
Intézze önkormányzati ügyeit elektronikusan!

Egy szálláshely beindítása sosem egyszerű feladat, de annak nyilvántartásba vétele már nem jelent gondot.
Intézze önkormányzati ügyeit elektronikusan!

Egy esküvő megszervezése sosem egyszerű feladat, de a születési anyakönyvi kivonat kiállítása már nem jelent gondot.
Intézze önkormányzati ügyeit elektronikusan!

Egy vállalkozás bővítése sosem egyszerű feladat, de a behajtási engedélyek kérése már nem jelent gondot.
Intézze önkormányzati ügyeit elektronikusan!

A továbbtanulás finanszírozása sosem egyszerű feladat, de a szociális támogatási kérelem benyújtása nem jelent gondot.
Intézze önkormányzati ügyeit elektronikusan!

 

Tájékoztatás megszüntetni kívánt sírhelyekről

Posted By on 2019.12.04.

Scan_20191204090542

2019-es Önkormányzati választások eredményei

Posted By on 2019.10.14.

Polgármester választás eredményei

Képviselő-testület választásának eredményei

Szlovák nemzetiségi önkormányzat választás eredményei

Megszakítás