Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati ösztöndíj 2018

F E L H Í V Á S !

Nagybánhegyes Község Önkormányzatának képviselő –testülete pályázatot ír ki a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati ösztöndíjra, a 2018-es évre.

A képviselő-testület kiírja mind az „A” típusú, mind a „B” típusú pályázatot.

A támogatás 2018. évben is 10 hónap időtartamra szólna.

”A” típusú pályázat esetén : „A” típusú pályázatra azok az önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik a képzésre vonatkozó keretidőn belül, teljes idejű (nappalai tagozatos) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, egységes osztatlan képzésben vagy felsőfokú szakképzésben folytatják tanulmányaikat.

”B” típusú pályázat 3×10 hónap, azaz hat egymást követő tanulmányi félévben jelent támogatást. Erre a típusú pályázatra azok az önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű fiatalok jelentkezhetnek, akik:

  1. a) a 2017/2018. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolások;vagy
  2. b) felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe még felvételt nem nyert érettségizettek; és a 2017/2018. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézmény keretében teljes idejű (nappali tagozatos) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben kívánnak részt

A pályázatot az EPER_BURSA rendszerben kell kitölteni, amelyhez pályázói regisztráció szükséges. A kitöltött pályázatot ki kell nyomtatni és az önkormányzatnál papíralapon, aláírva be kell nyújtani!

A pályázati  űrlap csak a pályázati kiírásban  meghatározott csatolandó dokumentumokkal  együttesen érvényes. A pályázati kiírásban meghatározott valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül.

A pályázatok rögzítésének és az önkormányzathoz bejuttatásának határideje:

 

2017 november 7.

 

A pályázathoz az alábbi mellékleteket kell csatolni:

1,) „A” típusú pályázatnál a hallgatói jogviszony igazolása, eredeti példányban.

2.), jövedelemigazolások.

3.) egyéb, a szociális rászorultságot igazoló dokumentumok.

 

 

Nagybánhegyes, 2017. 09.26.

Nagybánhegyes Község Önkormányzatának

Képviselő-testülete.


About The Author

Comments

Skip to content