Tájékoztató elektronikus ügyintézésről

Letöltés

Az önkormányzati ASP rendszerről 257/2016.(VIII.31.) Korm. rendelet alapján a helyi önkormányzatok ütemezetten csatlakoznak az ASP rendszerhez. Az ASP szakrendszerek között megtalálható az ASP Elektronikus Ügyintézési Portál rendszer is, amely lehetőséget biztosít az elektronikus űrlap-szolgáltatás és az integrált dokumentum hitelesítési szolgáltatás igénybevételére. Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény előírásai szerint 2018. január 1-től valamennyi önkormányzatnak, valamennyi ügyben kötelező az elektronikus ügyintézés lehetőségének biztosítása.

 

Nagybánhegyes Község Önkormányzata biztosítja az elektronikus ügyintézést az alábbi lehetőségek tekintetében:

 

 • Bejelentés desztillálóberendezés tulajdonjogáról, tulajdonjogának megszerzéséről
 • Meghatalmazás önkormányzati adóügyben
 • Szálláshely nyilvántartásba vételi kérelem, bejelentés
 • Rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelem
 • Fakivágási engedélykérelem, bejelentés
 • Helyi iparűzési adó bevallás, állandó jellegű iparűzési tevékenység, 2016. évre
 • Bejelentés, kérelem befogadáshoz
 • Termőföld bérbeadásából származó jövedelem adójához kapcsolódó bevallás
 • Közterület, közút eltérő használata iránti kérelem
 • Étkeztetés, házi segítségnyújtás lemondása, átirányítása
 • Kérelem adófelfüggesztésre
 • Bejelentkezés, változás-bejelentés
 • Bevallás előállított magánfőzött párlat után
 • Nyilatkozat az adómentesség igénybevételéről
 • Egyszerűsített részletfizetési kérelem
 • Helyi iparűzési adó bevallás, állandó jellegű iparűzési tevékenység, 2018. évre
 • Adó- és értékbizonyítvány kiállítási kérelem
 • Bevallás előrehozott helyi adóról
 • Anyakönyvi kivonat kiállítási kérelem
 • Kérelem költségmentesség engedélyezésének alapjául szolgáló körülmények igazolására
 • Megkeresés köztartozás behajtására
 • Adatszolgáltatás nem üzleti szálláshely szolgáltatási tevékenységgel kapcsolatban
 • Űrlap keresetlevél beterjesztéséhez jegyző birtokvédelmi határozatának megváltoztatása iránti perben
 • Adatbejelentés a reklámhordozó utáni építményadóról
 • Nyilatkozat öröklésre jogosultakról
 • Települési adó (jármű)
 • Talajterhelési díj bevallás
 • Nyilatkozat intézményi gyermekétkeztetés lemondásáról
 • Helyi iparűzési adó bevallás, ideiglenes jellegű iparűzési tevékenység
 • Kérelem felújítási költség beszámításához
 • Idegenforgalmi adó bevallás
 • Adatbejelentés a gépjárműadóról
 • Működési engedély visszavonási kérelem
 • Bejelentés bérlő elhalálozásáról (lakás)
 • Adatbejelentés az épület, épületrész utáni építményadóról
 • Helyi iparűzési adó bevallás, állandó jellegű iparűzési tevékenység, 2015. évre
 • Helyi iparűzési adó bevallás, állandó jellegű iparűzési tevékenység, 2014. évre
 • Adás-vételi vagy haszonbérleti szerződés közzétételi kérelem
 • Adatszolgáltatás hagyatéki leltárhoz
 • Behajtási engedély iránti kérelem
 • Szálláshely megszűnésének bejelentése
 • Helyi iparűzési adó bevallás, állandó jellegű iparűzési tevékenység, 2017. évre
 • Működési engedély kérelem üzletköteles termék forgalmazásához
 • Adatbejelentés a magánszemély kommunális adójáról
 • Általános adóigazolás kérelem
 • Túlfizetés átvezetés és visszatérítési kérelem
 • Helyi iparűzési adóelőleg-kiegészítés bevallás
 • Űrlap közigazgatási szerv határozatának bírósági felülvizsgálata iránti keresetlevél benyújtósához
 • Köztemetési kérelem

 

 

Az űrlapok elérhetőek és benyújthatóak a https://ohp.asp.logv.hu címen!

 

 

 

Pajkó Alexandra

kirendeltség-vezető


About The Author

Comments

Megszakítás