Tájékoztatás az avar és kerti hulladék égetésének szabályairól

Tájékoztatás az avar és kerti hulladék égetésének szabályairól
Nagybánhegyes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015.(V.22.) az avar és kerti hulladékok nyílttéri égetéséről szóló önkormányzati rendelete értelmében:

– Avar és kerti hulladék nyílttéri égetése – ünnepnapok kivételével – hétfőtől péntekig naponta 8.00 és 18.00 óra között, szombaton 8.00 és 17.00 óra között engedélyezett. Más napon és időpontban az égetés tilos.
Az engedélyezett időponttól eltérő avar és kerti hulladék nyílttéri égetését az Orosházi Katasztrófavédelmi Kirendeltség 68/414-244-es telefonszámán lehet bejelenteni.

Tájékoztatás a 2016. június 4. napját megelőzően engedély nélkül létesített vízkivételt biztosító vízilétesítmények vízjogi fennmaradási engedélyezési eljárásáról

Az 1995. évi LVII. törvény 29.§ (7) bekezdése alapján 2016. június 4. és 2018. december 31. napja közötti időszakra vonatkozóan vízkivételt biztosító vízlétesítményük további üzemeltetéséhez szankció alkalmazása nélkül vízjogi fennmaradási engedélyhez lehet jutni. A vízjogi fennmaradási engedélyt kérni kell abban az esetben, ha a vízkivételt biztosító vízlétesítmény vízjogi engedély nélkül került megépítésre. A kérelmet a települési önkormányzat jegyzőjéhez szükséges benyújtani olyan kutaknál, amelyek háztartási igényeket elégítenek ki, és maximálisan évi ötszáz köbméteres vízigénybevétellel, kizárólag talajvízkészlet vagy parti szűrésű vízkészlet felhasználásával magánszemélyek üzemeltetnek. További feltétel, hogy az ingatlan, amelyen a vízilétesítmény elhelyezkedik, nem érint vízbázisvédelmi területet. Amennyiben a fentiek közül valamelyik kritérium nem teljesül, abban az esetben az engedélyezés a Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságok hatáskörébe tartozik. A kérelemnek tartalmaznia kell a tényleges megvalósulási állapotot tartalmazó tervdokumentációt. Bővebb tájékoztatásért ügyfélfogadási időben az önkormányzatnál érdeklődhetnek.


About The Author

Comments

Megszakítás