Értesítés

Nagybánhegyes Község Önkormányzata Képviselő-testületének döntése alapján tartós élelmiszercsomag kerül kiosztásra az alábbi célcsoportok részére:
– 60. életévüket betöltők,
– közfoglalkoztatásban résztvevők,
– gyermeket nevelő családok családtagonként,
– tanulói jogviszonnyal rendelkezők,
– nyugdíjban, vagy nyugdíjszerű ellátásban részesülők,
– azok a lakosok ahol az egy háztartásban élők egy főre jutó jövedelme nem haladja meg a 150.000 Forintot. /Jövedelemigazolás szükséges ebben az esetben./
A csomagok átvehetők:
2016. december 15-én 8 órától 16 óráig és 2016. december 16-án 8 órától 12 óráig Nagybánhegyes Község Önkormányzatának épületében.

SZOCIÁLIS CÉLÚ TÜZELŐANYAG TÁMOGATÁS

Nagybánhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 10/2016. (XI.24.) számú a szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól szóló rendelete alapján:
– Az önkormányzat a rendelkezésre álló keret mértékéig a rászoruló személyeket vissza nem térítendő természetbeni támogatásként
a) egyedül élő személy esetén maximum 4 q,
b) családban élők esetén maximum 10 q barnakőszén segélyben részesíti.
– Kérelem benyújtásának határideje: 2016. december 15.


About The Author

Comments

Megszakítás